2017 değerlendirmesi 2018 beklentisi

2017 yılını değerlendiren Bursa iş dünyası temsilcileri, ülke ekonomisinin güven verdiğini söyledi. Geride bırakılan yıl içerisinde sağlanan teşviklerin 2018’de de devam etmesi gerekliliğinin altını çizen Bursalı işadamları, gelecek yıla umutla baktıklarını dile getirdi.

BATISİAD GENEL BAŞKANI AHMET ER:“2017 yılında, ülkemiz üzerine oynanmak istenen oyunun dozunun arttığına şahitlik ettik. Ve gördük ki ülkemiz, ekonomimiz, siyasilerimiz, iş dünyası temsilcilerimiz artık bu tür oyunların yarattığı endişe ile çalkantılı süreçlere ya girmiyor, ya da bunların üstesinden kolaylıkla gelebilir. Ekonomimiz emin adımlarla büyüyor, gelişiyor. Özellikle 11,1’lik büyüme bizlere ayrı bir motivasyon sağladı. Bu şekilde devam edeceğimize inanıyorum 2018’de de. Yeni yılın hayırlar getirmesini temenni ederim.”

BTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI:“Bir ülke ekonomisi için istikrar ve güven olmazsa olmazdır. Dünya genelindeki sıkıntılar ve yaşanan tüm bölgesel meselelere rağmen, Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi önemli bir başarıdır. Sanayi üretimi ile birlikte tüketici güveni, ekonomide büyümeyi de beraberinde getirdi. Bütün bunlar aslında istikrarın bir göstergesidir. Bu noktada devlet desteklerinin önemli olduğunun altını da ayrıca çizmek gerekiyor. Bu istikrarın sağlanmasında desteklerin önemli bir rol üstlendiği kanaatindeyim. Bu destekler neticesinde birçok işadamı, sanayici ve ticaret erbabı yatırımlarını büyüttü, istihdamını artırdı, yeni pazarlara açıldı. Desteklerle birlikte istikrar sürecek ve ülkemiz hedeflerine ulaşmak için çalışmaya var gücüyle devam edecek. Benim görüşüm; 2018 yılının ülkemiz için iyi bir yıl olacağı yönünde.”

BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı Berat Tunakan: “2017 yılında devletimiz tarafından uygulanan teşvik kararları, KDV ve ÖTV düzenlemeleri iç piyasada olumlu sonuçlar verdi. İlk iki çeyrekte gerçekleşen 5.2 ve 5.4’lük büyümenin yanı sıra üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüzde 11.1’lik büyüme rakamının, beklenenin üzerinde çıkması, hem yerli, hem de yabancı yatırımcıların 2018’e dönük yatırım iştahını artırdı. Tüm AB ülkelerinin ortalama yüzde 2,5 oranında büyüdüğü 3. çeyrekte çift hanelere ulaşan Türkiye ekonomisi, uluslararası konjonktür ve bölgesel karışıklıkların yarattığı olumsuz havayı dağıttı diyebiliriz. Hükümetimizin aldığı istihdam ve yatırım teşvik kararlarının 2018’de ekonomiyi daha da canlandıracağına inanıyoruz. Bu anlamda bizler 2018’in verimli geçeceğini düşünüyoruz. BALKANTÜRKSİAD olarak, BTSO ile birlikte hayata geçirmeyi planladığımız BALKANTÜRK Ticaret Merkezi sayesinde ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik hedeflerine katkı koyacağız.”

BURPAS BAŞKANI İLKER BİLİKTÜ:“2017 yılı güçlü büyüme ile kapatmak üzere olduğumuz bir yıl oldu. Bu büyüme rakamlara ulaşmada, devletimizin sağladığı destekler oldukça önemliydi. Bu desteklerin 2018’de devam etmesiyle inanıyorum ki 2018 yılı 2017’den çok dava verimli bir yıl olacaktır.

DOSABSİAD BAŞKANI İBRAHİM ÖZTÜRK:“Küresel gelişmelere karşı ekonomimiz dirençli bir pozisyonda. Artık en ufak bir dalgalanmada gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcı ülkemizdeki çalışmalarında küçülme pozisyonuna gitmiyor; çünkü biliyor ki Türkiye ve ekonomimiz gelecek vaat ediyor. Biz de bu inançla üretecek, büyümemizi sürdürülebilir kılacağız. Bu noktada teşviklerin de devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. İnşallah 2018 güzel bir yıl olacak; izlenimlerimiz bu yönde.”

İMSİAD BAŞKANI ADİL GÖKÇADIR: “İlgili göstergeler inşaat ve gayrimenkul sektörünün, ekonomimizin itici gücü konumunda ve ne kadar stratejik bir pozisyonunda olduğunu gösterdi. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları sektördeki hareketliliği sürekli kıldı. Talepler açısından da olumlu bir yılı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Umuyorum ki 2018 de bu doğrultuda devam edecektir.”

İSSİAD BAŞKANI YAKUP ALTINÖZ:“Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. İçeriden ve dışarıdan her türlü oyuna karşı ülkemiz ve ekonomimiz çok şükür dimdik ayakta. 2018 yılında İnşallah, 2017’deki üretimimizi, ihracatımızı, istihdamımızı üzerine koyarak devam ettireceğiz. Hiç şüphe yok ki, gelecek yıllar adına umutlu ve heyecanlıyız.”

KARACABEY TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI NACİ GÜNCÜ:“İş dünyası için motivasyon çok önemlidir. Bizler, rehavete kapılmadan ve geçen yıllarda olduğu gibi sorumluluktan kaçmadan çalışacak, üretecek, istihdam sağlayacak ve katma değer üreteceğiz. 2017’de yeşeren umutlarımızın, 2018’de de devam edeceğini düşünüyorum.”

KSİAD BAŞKANI YALÇIN TOY:“Zor ama üzerinden başarıyla geldiğimiz bir yıl oldu 2017. Bunda devlet destekleri hiç kuşkusuz önemli rolü vardır. Özellikle 2017’nin son aylarına doğru başlayan hareketlilik, canlılık, teşviklerin artırılarak devam edecek 2018, sürdürülebilir büyümede önemli bir eşik olacaktır kanaatime göre.”

GESİAD Başkanı Ramazan Kaya:“Ülkemiz son yıllarda yaşanan global ve bölgesel sıkıntılara rağmen beklenilenin aksine önemli bir büyüme trendi yakalamıştır. 2017’nin birinci çeyreğinde 5.2, ikincisinde 5.4, üçüncüde de 11.1 büyüyerek uzmanları bile yanıltan Türkiye ekonomisi, iş dünyası için 2018 adına motivasyon kaynağı olmuştur. Büyüme rakamlarının bu seviyede gerçekleşmesinin ardında Türk insanının hırsı ve inadı mutlaktır ancak devletimizin sağladığı teşvik ve desteklerin payı da yadsınamayacak derecededir. Bu sebeple 2018 yılında bu desteklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2018 hepimiz için zorlu bir yıl olacak gibi gözüküyor ama bu durum bizleri kesinlikle korkutmuyor çünkü Türk sanayicisi dalgalı denizleri seviyor. 2018 Türkiye için her anlamda yeni bir atılım yılı olacak.”

Alpiş Group YK Başkanı Sertaç Karaalp:“Türkiye Cumhuriyeti 2017 yılında tüm zorluklara göğüs gererek ekonomik büyümesini sürdürülebilir hale getirmiştir. Bir yandan yakın coğrafyamızdaki karışıklıklar, diğer yandan da küresel arenada yeniden karılan kartlar, kuşkusuz iş dünyasına da olumsuz etkiliyor ancak Türk iş adamları hırsı ve azmi tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Bu da 2017’de olduğu gibi beklentilerin üzerinde bir büyüme ivmesi yakalamamıza yardımcı oluyor. İnşaat sektörü adına konuşacak olursak, 2018’den ciddi anlamda beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde inşaat maliyetlerinde çok önemli artışlar yaşandı ve bu durum bazı firmaların zora girmesine sebep oldu. Sektör temsilcileri olarak bizler, bu noktada kalıcı çözümler üretilmesinden yanayız. 2018’de devletimizden bu konuda bir destek bekliyoruz.”

TÜMSİAD YK Başkanı Osman Arslan: “Hepimizin malumu olduğu gibi 2016 yılında ülkemizi her alanda etkileyen hain bir kalkışma yaşadık. Tüm dünya Türkiye’yi 2017 yılında ekonomik olarak bir çöküşe geçmesini beklerken bizler Türk insanının azmini ve gayretini bir kez daha herkese gösterdik. 2017’de üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettik. Küresel ve bölgesel sorunlara rağmen ekonomik büyümemizi sürdürülebilir kıldık. 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5.2, ikinci çeyreğinde 5.4, üçüncü çeyreğinde ise son altı yılın rekorunu kırarak yüzde 11.1 oranında bir büyüme hızı yakaladık. İş dünyası olarak bu durum 2018’e umutla bakmamızı sağladı. Bu bağlamda 2018’in üretim, istihdam ve ihracat noktasında çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz.”

MÜSİAD BURSA ŞUBESİ BAŞKANI MUSTAFA GÜRSES:Bilindiği gibi 2017 yılı Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme oranlarının gerçekleştiği bir dönem oldu. İlk iki çeyrekte %5,3 ve %5,4 olarak gerçekleşen büyüme, 3. çeyrekte ivmesini daha da artırdı ve %11,1 ile son 6 yılın en iyi büyüme oranı gerçekleşmiş oldu. Bu oran Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında yılın 3. çeyreğinde en çok büyüyen ülke olduğunu gösteriyor. Çift haneli bu büyüme oranı, ekonominin bütün aktörleri adına, önümüzdeki döneme yönelik motive edici bir gelişme olarak da ilave bir ehemmiyet arz etmektedir.Bu dönemde ağırlıklı olarak iç taleple büyüsek de, aynı zamanda dış talep de cüz’i de olsa büyümeye pozitif katkı vermiş ve yatırımlardaki artış da ivme kazanmıştır. İç talepteki artış oranı %11,7 olarak gerçekleşerek önceki çeyrekteki artışın neredeyse 4 katına çıkmış, dış ticaret rakamlarında son dönemde görülen canlanmayla birlikte mal ve hizmet ihracatındaki artış oranı da %17,2 olmuştur.%11,1’lik büyüme oranının 7,0 puanı hanehalkı tüketiminden, 0,3 puanı devlet tüketiminden kaynaklandı. Yatırımların katkısı 3,6 puanla oldukça olumluyken, net dış talebin katkısı 0,3 puanda kaldı. Bu tablo yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinde lokomotifin iç talep olduğuna işaret ediyor. Bu bağlamda 0,3 puanla büyümeye cüzi bir destek veren net dış talebin önümüzdeki dönemde katkısının artırılabilmesi için ihracat performansımızı da muhakkak artırmalıyız.Yatırımlardaki artışın yalnızca inşaat sektörü yatırımlarından kaynaklanmaması, sanayi sektörü adına büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarının da %34,0 oranında artış kaydetmesi; Türkiye ekonomisi adına bir diğer sevindirici bir gelişme olmuştur. Yatırımlardaki artışın sürmesi, reel sektörün ekonomiye olan güveninin sürdüğüne işaret etmesi bakımından da oldukça önemli bir gelişme olmuştur.Ekonomi yönetimi tarafından alınan ek tedbir ve teşviklerle üçüncü çeyrekte 4 ana faaliyet kolunda da genişleme gözlendi. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiye enjekte edilen ek kaynakların, vergi indirimlerinin ve ihracattaki canlanmanın büyümeyi harekete geçirdiği görülüyor. 2018 yılında da hizmetler, sanayi, tarım ve inşaat sektörünün canlılığını sürdürmesini bekliyoruz. Bilhassa imalat sanayiinde gerçekleşen %15,2’lik artışla %14,8 oranında genişleyen sanayi sektörü önümüzdeki dönem için umut vermektedir.Yılın tamamı için büyüme oranının %7 civarında olacağını tahmin ediyoruz. 2018 yılı da böyle bir motivasyonla girdiğimiz ve önde gelen ekonomiler arasından pozitif olarak ayrıştığımız bir yıl olacaktır. Bu bağlamda 2018 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak reel ekonomiye yönelik iyimser beklentilerimizi koruyoruz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz