“Hangi gerekçelerle bu gençler sakıncalı ilan edilmektedir?”

Mecburi hizmet için aylarca bekledikleri güvenlik soruşturmasının neticesinde atanmaya uygun görülmedikleri tebliğ edilen ancak hiçbir yasal gerekçe gösterilmeyen genç hekim ve sağlık personelinin durumu Meclis’e taşındı. CHP’li İrgil, Sağlık Bakanına “Hangi gerekçelerle bu gençler sakıncalı ilan edilmektedir?” diye sordu.

 

Tıp fakültesini bitirerek mecburi hizmet atamaları için başvuran ve göreve başlamak için aylarca güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını bekleyen genç doktor ve sağlık personelinden bir kısmına atamalarının ‘uygun görülmediği’ tebliğ ediliyor. Bu resmi tebligatlarda ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Madde 48 /A gerekçe gösteriliyor.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a yazılı bir soru önergesi vererek konuya ilişkin açıklama istedi. İrgil şu ifadelerde bulundu:

“İlgili düzenlemeye göre atamalar için uygun görülmeyen ve gerekçe gösterilen maddede en önemli husus, hüküm giymek yani mahkeme kararı ile hüküm tesis edilmiş olması. Oysa ataması yapılmayanların içinde hakkında yargı kararı olmayan birçok genç aday bulunuyor. Üstelik bunların bazıları uzmanlık sınavını kazandığı için hukuki geçerli gerekçe olmaksızın salt kanaat ile gelecekleri ve mesleki yaşamaları gasp ediliyor.”

 

HAKLARINI NASIL ARASINLAR?

 

CHP’li İrgil, Sağlık Bakanına şu soruları yöneltti:

* İlgili kanunun gerekçesinde yargı kararı gerekirken, bu sağlık personelinin atanmamasındaki somut yasal gerekçeler nelerdir?

* Ataması yapılmayan adaylar için komisyonun elinde somut yargı kararı ve hukuki kanıtlar olmaksızın hangi gerekçelerle bu gençleri sakıncalı ilan etmektedirler?

* Ataması yapılmayan adaylar hukuki olarak hangi yollara başvurarak haklarını arayacaktır?

* Ataması yapılmayan adaylar mecburi hizmetlerini tamamlamadan diplomalarını alabilecekler midir? Diplomalarını alanlar özel sektörde çalışabilecek midir?

 

657’DEKİ O MADDE

 

Atanmaya uygun görülmediniz tebligatında gerekçe gösterilen 657 Sayılı Kanun’daki ilgili madde şöyle:

Madde 48 – Devlet Memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

  1. A) Genel Şartlar:

1- Türk Vatandaşı olmak

2- Sınav tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet Memurluğuna atanabilirler),

3- Genel olarak en az Ortaokul veya dengi okul mezunu olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6- Askerlik durumu itibariyle

  1. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  2. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  3. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

7- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 53. Maddesi (Sakatların Devlet Memurluğuna alınmaları) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz